Volacie tóny
Ponuka Váš album Vaše nastavenia Top 10
Vážený zákazník, z technických príčin dočasne nie je možné aktivovať službu Volacie tóny. Na odstránení problému pracujeme a o zmene Vás budeme informovať na tejto stránke.

Volacie tóny - najčastejšie otázky

Čo sú „Volacie tóny“?
Služba „Volacie tóny“ poskytuje zvukový efekt pre účastníkov ktorejkoľvek siete volajúcich na zákaznícke číslo mobilnej siete Slovak Telekom s aktivovanou službou. Počas čakania na prijatie hovoru budú počuť príjemné tóny piesní alebo iné zvuky namiesto klasického vyzváňacieho tónu (tút----tút----tút), ktorý teraz bude znieť len na pozadí.
Volacie tóny si určuje volaný zákazník.

Ako si môžem aktivovať službu Volacie tóny?
Pre aktivovanie služby Volacie tóny si môžete vybrať pre vás najvhodnejší spôsob z nasledovných: Aktivácia služby prebehne automaticky stiahnutím prvého volacieho tónu!
(Pozn.: ďalej „VT“ = volací tón)

Ako si zmením/pridám/nastavím volací tón?
a) cez hlasovú službu na čísle 12344:

Štruktúra linky 123 44 Volacie tóny: Aktivácia služby prebehne automaticky stiahnutím prvého Volacieho tónu z menu Ponuka.

b) prostredníctvom internetu

Na adrese http://www.telekom.sk (sekcia t-zones) nájdete v menu ponuku Volacích tónov, zoznam vašich Volacích tónov v záložke Váš album, prehľad a prístup na Vaše nastavenia, ako aj ďalšie prehľadné informačné www stránky. Pre prístup do sekcií Váš album a Vaše nastavenie je potrebná autorizácia pomocou kódu zaslaného vo forme SMS na váš mobilný telefón kvôli ochrane vášho súkromia.
Aktivácia služby prebehne automaticky stiahnutím prvého Volacieho tónu.

PONUKA
Kliknutím na vybranú kategóriu Ponuky na hlavnej stránke služby Volacie tóny sa zobrazí široký výber jednotlivých tónov, piesní, resp. zvukov. Kliknutím na ikonku si ich hneď možno vypočuť (potrebná zvuková karta v PC!). Konkrétny volací tón sa dá stiahnuť do Vášho Albumu kliknutím na ikonu pre stiahnutie. Do okna pre vloženie telefónneho čísla je potrebné zadať telefónne číslo, pre ktoré sa má služba aktivovať a potvrdiť. Následne systém vygeneruje autorizačný kód a pošle ho na zadané číslo mobilu. Tento kód pre kontrolu zadáte do príslušného formulára a potvrdíte. Nasleduje možnosť vybrať si, či sa práve stiahnutý tón má prehrávať len pre špecifické číslo volajúceho alebo všetkým volajúcim. Zvolený Volací tón bude súčasne zaradený do Vášho Albumu.

VÁŠ ALBUM
V tomto menu je možné pozrieť si, vypočuť, nastavovať a vymazávať vaše osobné volacie tóny.
Maximálny počet tónov v albume je 20.

VAŠE NASTAVENIA
Tu je možné robiť si a meniť vaše nastavenia komu a kedy sa majú volacie tóny prehrávať. Môžete zadať konkrétne telefónne čísla pre zvolený vyzvánací tón. Ak si želáte jeden volací tón priradiť viacerým číslam, je potrebné postup pridania tónu zopakovať pre každé číslo!

Pre zvolené čísla si môžete nastaviť aj klasický ŠTANDARDNÝ VYZVÁŇACÍ TÓN. Títo volajúci budú počuť pri volaní na Vaše číslo klasický vyzváňací tón bez akýchkoľvek zmien.

c) prostredníctvom SMS:

Prostredníctvom SMS je možné službu zaktivovať (stiahnutím prvého VT), stiahnuť si ďalší VT aj s možnosťou jeho priradenia ku špeciálnemu číslu, alebo celkovo službu deaktivovať.

Aktivácia/stiahnutie VT - pošlete SMS správu s kódom tónu (napr. VT 3005) na číslo12323. V prípade, že si želáte, aby sa vami vybraný tón prehrával len jednému konkrétnemu volajúcemu, pošlite SMS-ku v tvare VT 3005 09xx xxx xxx na číslo 12323.
Zoznam kódov a volacích tónov nájdete v našom letáku dostupnom v T-Centrách.

Deaktivácia služby - pošlete SMS v tvare „VT VYP“ na číslo 12323.

Poznámka:
Nastavenie Štandardného vyzváňacieho tónu v rámci menu služby VT nie je totožné s deaktiváciou služby.

Ako viem, že volacie tóny budú fungovať aj na mojom telefóne?
Služba je dostupná pre všetky typy telefónov. Prehrávanie volacieho tónu sa realizuje v sieti operátora, nie v mobilnom telefóne.

Kolko to všetko stojí?
  Mesačné programy služieb Easy
  (Sk) (Sk)
Aktivácia služby 0 (0) 0 (0)
Stiahnutie volacieho tónu 0,9973 (30,05)/ 0 (0)* 1,1717 (35)/ 0 (0)*
Mesačný poplatok 0,7600 (22,90) 0,9710 (29)/ 30 dní
Hovor na hlasovú
linku 12344
- Spoplatňované ako volanie
v mobilnej sieti Slovak Telekom
- Uplatňuje sa z voľných min. aj z voľných víkendových min.
Spoplatňované ako volanie
v mobilnej sieti Slovak Telekom
Odoslanie SMS pri deaktivácii štandardne, podľa cenníka štandardne, podľa cenníka
Prístup cez
www.telekom.sk
0 (0) 0 (0)

* 0 € (0 Sk) sa vzťahuje iba na špeciálne volacie tóny z kategórie "Pieseň zdarma".
Ceny sú uvedené v (Sk) s DPH.

Čo ak Easy zákazník nemá v momente predĺženia platnosti služby dostatočný kredit?
Ak kredit Easy účastníka klesne pod požadovanú hranicu, služba sa mu dočasne odpojí. Volajúci budú počuť len štandardný vyzváňací tón. Tóny stiahnuté v jeho Albume a všetky nastavenia však ostanú zachované. Po dostatočnom navýšení kreditu sa do 24 hod služba opäť automaticky zaktivuje.

Ak mám zamestnanecký telefón (zamestnávateľ je významný zákazník), mám prístup ku službe?
Zamestnanci veľkých firiem majú prístup ku službe predbežne obmedzený. Je potrebné kontaktovať kompetentnú osobu vášho zamestnávateľa.

Ak mám zamestnanecký telefón (zamestnávateľ je firemný zákazník), mám prístup ku službe?
Zamestnanci malých a stredne veľkých firiem majú prístup ku službe predbežne povolený. Kompetentný zástupca firmy však môže tento prístup obmedziť.

Funguje mi služba aj keď som v zahraničí?
Prehrávanie volacích tónov vám funguje aj keď ste v zahraničí.
Volanie na hlasovú službu cez krátke číslo 12344 však nie je možné. V zahraničí pre admnistráciu služby prosím použite internet alebo SMS.

Čo bude volajúci počuť v prípade výpadku systému?
Štandardný volací tón.

Čo bude volajúci počuť ak bude moje číslo obsadené?
Obsadzovací tón (ak nemáte aktivovanú službu „Čakanie na hovor/Call Waiting“).

Čo bude volajúci počuť ak bude moje číslo obsadené a mám aktivovanú službu „Čakanie na hovor/Call Waiting“ ?
Štandardný vyzváňací tón.

Ako fungujú VT v prípade presmerovaní?
Aktivácia a používanie služby Volacie tóny neovplyvňuje akékoľvek nastavenie presmerovaní, resp. odkazovej služby. Nastavenie služby Volacie tóny jedného účastníka sa po prípadnom presmerovaní hovoru na ďalšieho účastníka neprenáša.

Príklady:
účastník A – volajúca strana
účastník B – volaná strana so službou Volacie tóny
účastník C – tretia strana, na ktorú má účastník B presmerovaný hovor

a) podmienené presmerovanie typu “ak účastník neodpovedá” alebo “ak je účastník nedosiahnuteľný (mimo pokrytia)”

1.
Účastník A volá účastníka B, ktorý má presmerované hovory na číslo C
(číslo C nemá nastavenú službu Volacie tóny).
Účastník A bude počuť volací tón účastníka B, až kým nebude spojený s účastníkom C.

2.
Účastník A volá účastníka B, ktorý má presmerované hovory na číslo C
(číslo C má nastavenú službu Volacie tóny).
Účastník A bude počuť volací tón účastníka B, až kým nebude spojený s účastníkom C.

b) podmienené presmerovanie typu “ak je účastník zaneprázdnený (napr. hovorom)” alebo “ak je účastník nedosiahnuteľný (vypnutý MT)”

1.
Účastník A volá účastníka B, ktorý má presmerované hovory na číslo C
(číslo C nemá nastavenú službu Volacie tóny).
Účastník A bude počuť štandardný vyzváňací tón, až kým nebude spojený s účastníkom C.

2.
Účastník A volá účastníka B, ktorý má presmerované hovory na číslo C
(číslo C má nastavenú službu Volacie tóny).
Účastník A bude počuť štandardný vyzváňací tón, až kým nebude spojený s účastníkom C.

c) nepodmienené presmerovanie

1.
Účastník A volá účastníka B, ktorý má presmerované hovory na číslo C
(číslo C nemá nastavenú službu Volacie tóny).
Účastník A bude počuť štandardný vyzváňací tón.

2.
Účastník A volá účastníka B, ktorý má presmerované hovory na číslo C
(číslo C má nastavenú službu Volacie tóny).
Účastník A bude počuť štandardný vyzváňací tón.

Ako si zruším službu VT?
Zrušenie služby je možné poslaním SMS správy s textom „VT VYP“ na číslo 12323.
Poznámka:
Nastavenie Štandardného vyzváňacieho tónu v rámci menu služby VT nie je totožné s deaktiváciou služby!

Ak volaná strana (B-účastník) má aktívnu službu Volacie tóny, A strana ho počuje s malým oneskorením po zodvihnutí telefónu. Prečo je to tak?
Táto črta systému služby VT nemá v súčasnosti ideálnu konfiguráciu, tak, ako by si prevádzkovateľ želal. V tomto smere sa pracuje na zlepšení.